v1.32   neděle, 23.10.2016
registr dezinfekčních přípravků doporučených pro zdravotnictví registr dezinfekčních přípravků doporučených pro zdravotnictví

Vítejte na stránkách

Registru Dezinfekčních Přípravků
doporučených pro zdravotnictví.

REDEP zahájil provoz 1.1.2016.

Počet přípravků přihlášených do REDEP bude postupně narůstat, tak jak
je budou výrobci a distributoři do REDEP přihlašovat.

Na těchto webových stránkách Vás chceme průběžně informovat o dění okolo
Registru a přinášet informace za světa dezinfekčních přípravků a jejich testování.

Další informace naleznete když kliknete na AKTUALITY.

Počet přípravků registrovaných v REDEP k 23.10.2016 je: 11


Registr dezinfekčních přípravků doporučených pro zdravotnictví (zkráceně REDEP)

Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny, odborná společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně si klade za cíl přispět ke zvýšení efektivity prováděné profylaktické a ohniskové dezinfekce ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče. K tomuto účelu zřizuje REDEP a stanovuje Pravidla pro zápis výrobku do REDEP.

Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny na základě odborných zkušeností a znalostí svých členů předpokládá, že přípravky splňující v REDEP stanovená kriteria, jsou vhodné pro použití ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče.

REDEP je určen především pro zdravotnická zařízení; je však relevantní pro použití dezinfekčních přípravků v lékárnách, ústavech sociální péče, pro veřejné instituce a podniky s epidemiologicky významnou činností, pro občany a domácnosti v případě nemoci nebo péče o dlouhodobě nemocné. Účelem REDEP je usnadnit uživatelům dezinfekčních přípravků orientaci v nabídce na trhu.

Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP je vlastníkem a provozovatelem REDEP, který je veden v elektronické podobě.
Podrobná pravidla pro zápis do REDEP jsou v záložce PRAVIDLA a vlastní přihláška v záložce ŽÁDOST.

V REDEP najdete následující informace:
 • Dezinfekční přípravky výrobců a dovozců, kteří o zveřejnění požádají a jejich přípravky splní Pravidla.
 • Dezinfekční přípravky určené k dezinfekci ploch a povrchů, nástrojů, rukou, kůže, sliznic a operačního pole.
 • Dezinfekční přípravky dostupné na trhu v České republice z hlediska účinnosti pro profylaktickou dezinfekci a ohniskovou dezinfekci.
 • Účinnost dezinfekčních přípravků, která je prokázána (testována) podle kriterií stanovených v Pravidlech REDEP a doložena výsledky laboratorních testů. Testy účinnosti musí být provedeny v akreditované laboratoři, která má akreditovanou i příslušnou laboratorní metodu.
 • Údaje týkající se účinnosti, koncentrací a expozičních časů dezinfekčních přípravků.
 • Návody, etikety a bezpečnostní listy zveřejněných dezinfekčních přípravků.
 • Informace o pozastavení či stažení zveřejněného výrobku z oběhu nebo podezření či prokázání nežádoucí události v souvislosti s výrobou, distribucí a užíváním dezinfekčního přípravku.
 • Je vytvořena možnost přehledného vyhledávání nejvhodnějšího přípravku k profylaktické dezinfekci z hlediska účinnosti a použitých účinných látek.
V REDEP nenajdete informace:
 • Účinnosti dezinfekčních přípravků testované podle jiných kriterií.
 • Cenové údaje o dezinfekčních přípravcích.
 • Informace o dezinfekčních přípravcích, o jejichž zveřejnění výrobce či dovozce nepožádal, nebo které nesplnily stanovená Pravidla.


SNEH


© 2016, SNEH MAPA WEBU PROHLÁŠENÍ CC data