v1.32   úterý, 27.06.2017
registr dezinfekčních přípravků doporučených pro zdravotnictví registr dezinfekčních přípravků doporučených pro zdravotnictví

Vítejte na stránkách

Registru Dezinfekčních Přípravků
doporučených pro zdravotnictví.Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny
odborná společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně,

k 16. lednu 2017 přerušila provoz


Registru dezinfekčních přípravků doporučených pro zdravotnictví

Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP se rozhodla k tomuto kroku z následujících důvodů:

  • Po roce provozu firmy a distributoři neprojevily zájem o registraci svých produktů. Zástupci některých firem sice deklarovali na konferenci SNEH v Brně v dubnu 2016 zájem o vstup do REDEP, ale podmiňovali to dalšími úpravami Registru. Tomuto kroku byl výbor SNEH nakloněn.

  • Zástupci firem v červnu 2016 předali pracovní skupině pro REDEP (J. Kohoutová, I. Šípová, P. Totušek) písemně formulované připomínky. Na základě připomínek pracovní skupina upravila a doplnila Pravidla pro zápis výrobku do REDEP a tato byla 4. 10. 2016 rozeslána všem zúčastněným k prostudování a připomínkám. Po předběžné dohodě jsme stanovisko či protinávrh očekávali do 15. 11. 2016; do dnešního dne jsme žádné stanovisko neobdrželi.

  • Jednání naší společnosti se zástupci firem vyrábějících a distribuujících dezinfekční přípravky na českém trhu o nastavení pravidel ke zveřejnění výrobků v REDEP probíhalo v průběhu tří let se snahou o zapracování opakovaných připomínek, námitek a upřesnění k jejich znění. Omezení komunikace ze strany firem nás dovedlo k závěru, že zájem o vstup do REDEP z jejich strany opadl.

Výbor Společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny děkuje všem, kteří nás v našem úsilí podporovali. Budeme se nadále snažit vytvořit platformu, která by uživatelům z řad odborné veřejnosti usnadnila orientaci na trhu s dezinfekčními přípravky. Chceme podporovat a propagovat kvalitní dezinfekční přípravky, které mají deklarovanou účinnost podloženou laboratorními testy. Sledujte prosím i nadále naše webové stránky.

V Praze dne 6. 1. 2017

MUDr. Pavel Totušek
předseda
České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny
ČLS JEPSNEH


© 2017, SNEH MAPA WEBU PROHLÁŠENÍ CC data